№ 52 (2018)

Зміст

Теорія та історія соціальних комунікацій

Трансформація відносин старої інтелігенції і влади під час Української революції в 1917–1921 рр. PDF
V. M. Sheyko
Науково-дослідна робота Харківського історичного музею в перше повоєнне десятиліття PDF
L. M. Voronova, N. S. Martemyanova
Міноритарні мови в цифровій комунікації PDF
S. V. Chastnyk

Наукова комунікація

Принципи і пріоритети наукової діяльності ВНЗ культурологічно-мистецького профілю PDF
V. M. Sheyko, M. M. Kanistratenko, N. M. Kushnarenko

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

Місце культурної дипломатії в міжнародних відносинах PDF
H. V. Shemaieva
Напрями застосування концепту «комунікація» в бібліотекознавчих дослідженнях PDF
H. Ye. Shypota
Керівник бібліотеки: сучасні вектори діяльності PDF
H. A. Yermolayeva
Інформаційно-аналітичний компонент підготовки фахівців зі спеціальності «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» PDF
O. M. Kobieliev
Електронні та нонелектронні біографічні ресурси українського бібліографознавства (2012–2016): типологічний аналіз PDF
L. V. Glazunova, O. V. Lesuk
Бібліометричний аналіз професійних журналів у зарубіжному бібліотекознавстві PDF
Yu. O. Shevtsova

Документознавство та інформаційна діяльність

Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам’яті «розумних міст» PDF
N. E. Kunanets, H. I. Lypak, V. V. Pasichnyk
Аналіз якості інформаційно-технологічного забезпечення обробки документів у хмарному сервісі Microsoft Onedrive PDF
S. V. Titov, O. V. Titova

Журналістика та засоби масової інформації

Комунікаційна функція журналістики PDF
O. I. Romanyuk, I. P. Kovalenko
Форми функціонування медійного суб’єкта (на прикладі журналістської та літературної діяльності О. Дроздова) PDF
M. E. Zvegintsova
Вивчення зв’язків із громадськістю як виду діяльності та функції управління: методологічний аспект PDF
M. O. Zatserkivna
Застосування прийомів кітчу в дизайні реклами (на прикладі робіт Дмитра Растворцева) PDF
O. M. Yevtushenko, D. О. Zhydkova
Інтерфейс глобалізації конвергентного україномовного радіомовлення PDF
T. S. Hirina

Прикладні соціокомунікаційні технології

Уявлення про «творчість» у рекламі: cередньовічна філософія та постмодерн PDF
M. S. Myronov
Розвиток екологічного туризму в Україні: основні поняття, проблеми, сучасний стан PDF
V. G. Pimenov
Інновація як складова соціокультурної діяльності PDF
Z. M. Ostropolska
Теоретичні засади дослідження туризму як соціокомунікаційного феномену PDF
V. V. Perekheida

Рецензії

Соціально-педагогічні рефлексії соціалізації іноземних студентів PDF
N. O. Maksymovska
Дослідження туризму як соціокультурного феномену PDF
A. A. Kikot