DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.52.124917

Міноритарні мови в цифровій комунікації

S. V. Chastnyk

Анотація


Актуальність. Нинішня глобалізація загрожує існуванню мов малих етнічних груп, що зумовлює необхідність вивчення ролі інтернету в захисті їх від подальшого занепаду.

Мета статті — дослідити сучасне ставлення науковців до відносно нового  культурного феномену — дедалі більшої наявності міноритарних мов і діалектів в інтернеті.

Методологія. У розвідці застосовано методи опису, зіставлення та узагальнення.

Результати. Дослідження показало, що цифрова комунікація є ідеальною можливістю для носіїв міноритарних мов не обмежуватись побутовим спілкуванням. Висвітлено освітні, лінгвістичні та технологічні проблеми «цифрового поділу», які перешкоджають використовуваним мовам  доступ до засобів цифрової комунікації. Для усунення такої нерівності потрібно: подолати негативне ставлення до деяких мов, які не мають офіційного статусу; проводити толерантну освітню політику; надавати загальний доступ до засобів цифрової комунікації; створювати, у разі необхідності, системи письма для мов, що існують лише в усній формі.

Новизна. Стаття є першою спробою здійснити огляд друкованих і елек-тронних публікацій стосовно ролі інтернету у відродженні міноритарних мов.

Практичне значення. Матеріали і висновки дослідження можна використовувати в процесі викладання соціолінгвістичних та культурологічних дисциплін, а також під час визначення перспектив використання діалектів української  мови в онлайновій комунікації. 

Висновки. В умовах звуження сфер функціонування міноритарних мов і  скорочення кількості їх носіїв останні можуть дістати доступ до ширшої аудиторії через інтернет. Ця парадоксальна ситуація являє собою новий соціолінгвістичний феномен: природне спілкування мовами місцевого значення поступається віртуальним контактам. Відзначено як оптимістичні, так і песимістичні погляди щодо ролі інтернету у відродженні мов, що перебувають під загрозою зникнення. Зазвичай використання місцевих мов у соціальних мережах має символічну цінність і підтверджує відчуття особистої та колективної ідентичності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Burger, S. Dialekt bis Internet: Deutsche Sprache wird bunter. (06.12.2014). Die Presse. [In Deutsch].

Cultural and linguistic diversity in the information society. (2003). Retrieved from www.amarc.org/.../WSIS_Cultural_Linguistic_Diversity.pdf [In English].

Danet, B., & Herring, S.C. (Eds.). (2007). The multilingual Internet: language, culture, and communication online. Oxford: Oxford University Press. [In English].

Edwards, J. (2010). Minority Languages and Group Identity: Cases and Categories. St Francis Xavier University, Nova Scotia: John Benjamins Publishing Co. [In English].

Jones, E.H.G, & Uribe-Jongbloed (Eds.). (2013). Social Media and Minority Languages: Convergence and the Creative Industries. Bristol: Multilingual Matters. [In English].

Kelly-Holmes, H. (2004). An analysis of the language repertoires of students in higher education and their language choices on the internet (Ukraine, Poland, Macedonia, Italy, France, Tanzania, Oman and Indonesia): International Journal on Multicultural Societies , 6 (1) , 52–75. [In English].

Measuring linguistic diversity on the Internet. (2005). Retrieved from http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/MeasuringLinguisticDiversity_En.pdf. [In English].

Morris, D., & Cunliffe, D. (2012) Social networks and minority languages speakers: the use of social networking sites among young people. Sociolinguistic Studies, 6 (1), 1–20. [In English].

Perlin, R. (2014). The Internet, where languages go to die? Retrieved from america.aljazeera.com/.../language-linguisticstechnologyinte. [In English].

Warschauer, M. (2002). Languages.com: The Internet and linguistic pluralism. I. Snyder (Ed.). Silicon literacies: Communication, innovation and education in the electronic age (pp. 62–74). London: Routledge. [In English].
ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net