Редакційний штат

Головний редактор

Соляник А. А., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Харківська державна академія культури (https://orcid.org/0000-0002-7167-6695).

Заступник головного редактора

Давидова І. О., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, Харківська державна академія культури (https://orcid.org/0000-0001-6015-2477).

Відповідальний секретар

Шелестова А. М., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, кафедра інформаційних технологій, Харківська державна академія культури (https://orcid.org/0000-0003-4866-1767).

Редакційна колегія

Бездрабко В. В., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (https://orcid.org/0000-0003-3295-5277);

Білущак Т. М., кандидат історичних наук, асистент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка» (https://orcid.org/0000-0001-5308-1674);

Войцеховська М., доктор габілітований, Гданський університет, Польща (https://orcid.org/0000-0003-5340-3722);

Гранчак Т. Ю., доктор наук із соціальних комунікацій, ст. наук. співробітник, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (https://orcid.org/0000-0001-7854-580X);

Коробійчук І., доктор технічних наук, професор, Варшавський політехнічний університет, Польща (https://orcid.org/0000-0002-5865-7668);

Кушнаренко Н. М., доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури (https://orcid.org/0000-0003-1168-0446);

Лоренз Б., доктор філософії, доцент, Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань, Німеччина (https://orcid.org/0000-0003-3292-9896);

Мазур П., доктор педагогічних наук, професор, Державна вища професійна школа в Холмі, Польща (https://orcid.org/0000-0002-3488-2940);

Мар’їна О. Ю., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, Харківська державна академія культури (https://orcid.org/0000-0002-7248-2147);

Федушко С. С., кандидат технічних наук, Доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка” (https://orcid.org/0000-0001-7548-5856).