Редакційний штат

Головний редактор

Соляник А. А., доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури

Заступник головного редактора

Давидова І. О., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, Харківська державна академія культури

Відповідальний секретар

Мар’їна О. Ю., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, Харківська державна академія культури

Редакційна колегія

Бездрабко В. В., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв;
Білущак Т. М., кандидат історичних наук, асистент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»;
Войцеховська М., доктор габілітований, Гданський університет (Польща);
Гранчак Т. Ю., доктор наук із соціальних комунікацій, ст. наук. співробітник, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;
Коробійчук І., доктор технічних наук, професор, Варшавський політехнічний університет, Польща;
Кушнаренко Н. М., доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури;
Лоренз Б., доктор філософії, доцент, Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (Німеччина);
Мазур П., доктор педагогічних наук, професор, Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Федушко С. С., кандидат технічних наук, Доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка”;
Столяров Ю. М., доктор педагогічних наук, професор, голов. наук. співробітник Наук. центру досліджень книжкової культури Російської акад. наук, Росія.