Комунікаційна функція журналістики

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5333.52.125082

Анотація

Мета статі — обґрунтувати гіпотезу, що провідною функцією журналістики є комунікаційна.

Методологія дослідження. Основою дослідження є системний, структурно-функціональний та компаративний аналіз журналістики як соціального інституту та різновиду соціальної діяльності.

Результати. Зазвичай під час аналізу функціональної структури журналістики головною є інформаційна функція, однак центральне місце в ній посідає комунікаційна, оскільки всі інші функції так чи інакше реалізуються через комунікацію громадян, державних, громадських та приватних структур за допомогою засобів масової інформації та журналістської діяльності. Сама по собі інформація не відіграє важливої ролі без її передачі від одних соціальних суб’єктів до інших. Таким чином, можна зазначити, що комунікаційна функція у функціональній структурі журналістики є системоутворюючою.

Новизна. Запропоновано визначати журналістику не як соціальний інститут, а як соціально-комунікаційний.

Практичне значення. Результати дослідження сприятимуть глибшому розумінню сутності журналістики, її ролі в суспільстві, функціональної структури та взаємодії функцій.

Біографії авторів

O. I. Romanyuk, Харківська державна академія культури, м. Харків

доктор політичних наук, професор

I. P. Kovalenko, Харківська державна академія культури, м. Харків

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Посилання

Harcup, T. (2004). Journalism: Principles and Practice. London: SAGE Publication ltd. [In English].

Neveu, E. (2009). Sociologie du journalism. 3-éd. Paris: Repères. 128 p. [In French].

Ruß-Mohl, St. (2003). Journalismus. Das Hand- und Lehrbuch. Frankfurt; M.: Management-, Markt- und Medieninformationen. [In German]

Voroshilov, V. V. (2000). Journalism. 5th ed. St. Petersburg: V.A. Mikhailov’s Publishing House. [In Russian].

Prokhorov, E. P. (2011). Introduction to the theory of journalism: a textbook for university students enrolled in the field and specialty “Journalism”. 8th edition, revised. Moscow: Aspect Press. [In Russian].

Karpenko, V. O. (2002). Journalism: the basics of professional communication. Kyiv: Nora Print. [In Ukrainian].

Mykhaylyn, I. L. (2011). Basics of journalism. Kyiv: Center for Educational Literature. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-01-03

Номер

Розділ

Журналістика та засоби масової інформації