DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.52.124913

Науково-дослідна робота Харківського історичного музею в перше повоєнне десятиліття

L. M. Voronova, N. S. Martemyanova

Анотація


Проаналізовано стан та основні напрями науково-дослідної роботи Харківського історичного музею після звільнення Харкова від німецьких окупантів в 1943 р. протягом перших десяти років. Проблема розглянута в контексті фондової роботи та історичного профілю музею. Зазначено, що Харківський історичний музей неодноразово був об’єктом досліджень науковців, котрі висвітлювали різні аспекти його діяльності. Підсумовано, що аналіз науково-дослідної роботи Харківського історичного музею в перше повоєнне десятиліття свідчить про ефективну роботу співробітників закладу, наукові пошуки переважно пов’язані з поверненням музейних колекцій, поповненням та їх науковою обробкою.

Повний текст:

PDF

Посилання


Act and materials on the damage inflicted by the Nazi occupants to the museum. State Archive of Kharkiv Region (SAKR), f. P-5942, op.1, ref. 6, arch. 1–9 [In Russian].

Annual report on the work of the museum from October 1943 to October 1944.SAKR, f. P-5942, op.1, ref. 3, arch. 1–22 [In Russian].

Annual report on the work of the museum for 1945. SAKR, f. P-5942, op.1, Rev. 13, arch. 1–28 [In Russian].

Annual report on the work of the museum for 1946. SAKR, f. P-5942, op.1, ref. 28, arch. 1–25 [In Russian].

Annual report on the work of the departments for 1951. SAKR, f. R-5942, op. 1, ref. 107, arch. 1–40 [In Russian].

Annual report on the work of the museum for 1953. SAKR, f. P-5942, op.1, abstract 136, arch. 1–20 [In Russian].

Annual financial report of the museum for 1944. SAKR, f. P-5942, op.1, ref. 7, arch. 1–18 [In Russian].

Report on the organization and methodology of the collective work of the museum for 1953. SAKR, f. P-5942, op.1, ref. 128, arch. 1–39 [In Russian].

Museum and modernity: Proceedings of the Research Institute of Culture. (Work 36), 2 (1976). Moscow [In Russian].

The museum and the present. Collection of museum collections, Collection of scientific works of the Research Institute of Culture. (1982), 14. Moscow [In Russian].

Museum affairs in the Kharkiv region. Formation and development. Scientific Auxiliary Index (2011). Kharkiv [In Ukrainian].

Scientific work in art museums: works of the Scientific Research Institute of Museum Studies. (1965), 17. Moscow [In Russian].

Panchenko, A. V. (2015). Methodological work of the Kharkiv Historical Museum in 1943–1969. Twenty-first Sumtsov Readings: Collection of Materials of the All-Ukrainian Scientific Conference “Museum in the Global World: Innovations and Preservation of Traditions” dedicated to the 95th anniversary since the foundation of the Kharkiv Historical Museum, April 17, 2015. (p. 152–164). Kharkiv Historical museum. Kharkiv: Maidan. [In Ukrainian].

Issues of scientific activities in museums: Office of Museums and Cultural Property, February 16, 2016 Museum Space. Retrieved from http://prostir.museum/ua/post/36607 [In Ukrainian].

Protocols of meetings of museum scientists for 1946. SAKR, f. P-5942, op.1, Rev. 21, arch. 1–48 [In Russian].

Protocols (No. 1–14) of meetings of museum researchers for 1951. SAKR, f. R-5942, op.1, ref. 105, arch. 1–46 [In Russian].

Protocols No. 2 to No. 28 of the scientific and methodological meetings for 1952.SAKR, f. R-5942, op.1, ref. 113, arch. 1–92 [In Russian].

Protocols (No. 1-17) of scientific and methodological meetings for 1953. SAKR, f. R-5942, op.1, ref. 126, arch. 1–47 [In Russian].

Guide to the museum. 1950. SAKR, f. P-5942, op. 2, ref. 31, arch. 1–124 [In Russian].

Roman, I. O. (2015). Features and problems of acquisition of funds of the Kharkiv Historical Museum in the post-war years (1943–1954). The Twenty-First Sumtsov Readings: The Collection of Materials of the All-Ukrainian Scientific Conference “Museum in the Global World: Innovations and Preserving Traditions”, dedicated to the 95th anniversary since the foundation of the Kharkiv Historical Museum, April 17, 2015 / Kharkiv Historical Museum. Kharkiv: Maidan, p. 288–297. [In Ukrainian].

Information about the history of the restoration of the museum in 1943. SAKR, f. P-5942, op.1, Rev. 1, arch. 1–5 [In Russian].

Proceedings of the Scientific Research Institute of Museum Studies (1974). Moscow: Sovetskaya Rossiya [In Russian].
ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net