DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.52.125044

Електронні та нонелектронні біографічні ресурси українського бібліографознавства (2012–2016): типологічний аналіз

L. V. Glazunova, O. V. Lesuk

Анотація


Проаналізовано типи і жанри вітчизняної бібліографічної біографістики за 2012–2016 рр. Охарактеризовано науково-дослідницькі, науково-інформаційні, мемуарні та довідкові біографічні ресурси, присвячені українським бібліографам. Відзначено актуальність генерування відкритого інтегрованого електронного біобібліографічного ресурсу «Українські бібліографи» на єдиному бібліотечно-інформаційному порталі України. Підсумовано, що сучасні історико-біографічні розвідки — це переважно традиційні жанри, що функціонують і в електронному середовищі як аналогові бібліографічні ресурси. Оригінальні електронні біобібліографічні ресурси представлені віртуальними виставками і проектами, енциклопедичними статтями, які наявні на сайтах установ-генераторів, що ускладнює виявлення та облік персоналій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Glazunova, L.V. (2015). Bibliographic study in Ukraine at the present stage: Organizational-managerial aspect (Dissertation of Candidate of Sciences in Social Communications: 27.00.03). Kharkiv. [In Ukrainian].

Glazunova, L. V. (2012). Genre-typological structure of personological research at the present stage of development of Ukrainian bibliographic study. Bulletin of the Kharkov State Academy of Culture, 35, 100–110. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_35_12. [In Ukrainian].

Stronskaya, N. T. (2015). Electronic resources of the Ukrainian historical biobibliography: the state and prospects of development (90th years XX, 10th years of the XXI century.) (Abstract’s thesis of Candidate of Sciences (Sciences): 27.00.03). Kyiv. [In Ukrainian].

Stronskaya N. T. (2014). Formation of network resources of Ukrainian bibliographic study and prospects for its development. Manuscript and Book Heritage of Ukraine, 18, 621–633. Kyiv. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2014_18_44. [In Ukrainian].

Todorova, Ye. M. (2016). Persons of prominent Ukrainian bibliographers as part of the history of Ukrainian bibliography. Korolenko readings 2016. “Libraries, archives, museums: integration into the world of scientific, historical and cultural space”: materials of the XIX International Scientific and Practical Conference Kharkiv, October 12, 2016 (Pt.1, pp. 221–228). Kharkiv. Retrieved from http://bit.ly/2f8PMMf. [In Ukrainian].
ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net