№ 56 (2019)

Зміст

Теорія та історія соціальних комунікацій

Авторитетний керівник, талановитий учений, обдарований педагог PDF
Yu. I. Loshkov, N. M. Kushnarenko
Комеморативні практики в процесі соціалізації освітніх мігрантів у соціокультурному просторі сучасної України PDF
O. M. Bilyk, T. M. Bragina
Моделювання стандартів взаємодії в навчально­професійній сфері: етичний аспект PDF
N. Barabanova, Yu. Hrushevska
У витоків вищої бібліотечно­інформаційної та культурологічно­мистецької освіти України (до 90­річчя з дня заснування Харківської державної академії культури) PDF
V. M. Sheyko, N. M. Kushnarenko
Комунікаційні аспекти соціокультурного підприємництва як сфера розвитку економіки майбутнього PDF
V. Yu. Ilganayeva
Комунікаційна модель естетики (Бруно Латур і Ґрем Гарман) PDF
N. Ye. Sholukho

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

Креативні форми та засоби обслуговування користувачів сучасних бібліотек PDF
N. A. Korzhyk
Версії WCAG та доступність бібліотечного веб­контенту PDF
O. Yu. Marina, S. О. Marin
Сегменти наукового простору вченого і бібліотекаря кінця ХІХ — початку ХХ ст. М. В. Рязанцева PDF
A. A. Shemayev, A. V. Shemayeva
Специфіка викладання навчальної дисципліни «Методика викладання спецдисциплін» PDF
S. V. Syschenko
Цифрові архіви періодичних видань: сучасні виклики для України PDF
M. O. Shevchenko
Взаємодія бібліотек, музеїв, архівів: український досвід PDF
S. О. Shemaiev
Роль публічних бібліотек Китаю в розвитку економіки знань PDF
Cheng Yang
Видавнича діяльність наукових бібліотек Харківщини PDF
Yu. M. Zaklinska

Документознавство та інформаційна діяльність

Світові ринки інфокомунікаційних продуктів і послуг: стан і перспективи PDF
G. G. Aseyev
Інформаційна культура як навчальна дисципліна: історія становлення та сучасний стан PDF
A. M. Shelestova

Журналістика та засоби масової інформації

Соціальна відповідальність засобів масової інформації: спроба концептуального обґрунтування PDF
O. I. Romanyuk, I. P. Kovalenko

Прикладні соціокомунікаційні технології

Оцінка ефективності контент­маркетингу на підприємствах туристичної діяльності PDF
S. S. Rostovtsev
Основні напрями досліджень рекламної комунікації в сучасному гуманітарному просторі PDF
I. B. Ivanova