DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.056.12

Взаємодія бібліотек, музеїв, архівів: український досвід

S. О. Shemaiev

Анотація


На основі аналізу веб-сайтів та опитування фахівців бібліотек, музеїв та архівів розкрито основні напрями взаємодії в сучасному українському інформаційному просторі. До першого напряму віднесено соціокультурне партнерство, яке характеризується організацію спільних акцій та заходів різноманітного спрямування та відзначається розвитком краєзнавчої діяльності. У другому напрямі визначено інформаційно-ресурсну інтеграцію, спрямовану на формування спільного електронного ресурсу бібліотечних, архівних та музейних колекцій на регіональному та національному рівнях. Третій напрям — науково-освітня конвергенція, яка відзначається участю представників соціокомунікаційних структур в обговоренні спільних проб-лем на конференціях, модернізацією підготовки кадрів. Визначено недостатній рівень взаємодії українських бібліотек, музеїв та архівів і запропоновано його підвищення в усіх виявлених напрямах.

Ключові слова


взаємодія бібліотек, музеїв, архівів; соціокультурне партнерство; інформаційно-ресурсна інтеграція; науково-освітня конвергенція

Повний текст:

PDF

Посилання


Lypak, H. I. (2018). The Role of libraries, archives and museums in developing consolidated information resources of the territorial communities. Bibliotecniy visnik, 5, 8–14. [in Ukrainian].

Lobuzin, I. V. (2017). Digital collection of scientific library: organization of information resources and network communication of users. (Ph.D. in Social Sciences). V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv. [in Ukrainian].

Lobuzina, K. V. (2012). Creating an Integrated Library Space: Basic Issues and Solutions. Library Science. Documentary science. Informology, 2, 34–40. [in Ukrainian].

Prystai, Н. I. (2016). Library as a component of the cultural and artistic environment of the region (Author’s thesis on the Ph.D. in social communications). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

Duff, W., Carter Je, Cherry J. M., MacNeil H. & Howarth L. C. (2013). From coexistence to convergence: studying partnerships and interaction among libraries, archives and museums. Retrieved from http://InformationR.net/ir/18-3/paper585.html. [in English].

Zorich, D. Waibel G. & Erway R. (2008). Beyond the Silos of the LAMs: Interaction among Libraries, Archives and Museums. Retrieved from www.oclc.org/research/publications/library/2008/2008-05.pdf. [in English].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net