Цифрові архіви періодичних видань: сучасні виклики для України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5333.056.11

Ключові слова:

періодичні видання, газети, документна спадщина, оцифрування, цифрові колекції, цифрові архіви

Анотація

Досліджено періодичні видання — цінні історичні джерела інформації в умовах створення цифрових архівів. Означено основні причини оцифрування періодичних видань: незадовільний фізичний стан та підвищений попит читачів. Розглянуто проєкти оцифрування газет, що здійснюються бібліотеками України. Підсумовано загальні ознаки незадовільного стану реалізації цифрових архівів періодики в бібліотеках України та визначено причини цього. Виявлено, що вирішення наявних проблем потребує комплексного підходу, зокрема розроблення спеціальної державної програми. Наведено закордонні національні проєкти з оцифрування періодики. Зазначено, що подібна програма передбачає взаємовигідну співпрацю між державними структурами та бібліотеками. Перелічено завдання, які потребують вирішення, для усунення проблем та розподілу обов’язків для успішної реалізації національної програми оцифрування.

Біографія автора

M. O. Shevchenko, Харківська державна академія культури, м. Харків

аспірантка, Харківська державна академія культури, м. Харків

Посилання

Aksonova, N. (2013). Regulatory and legal framework of forming national electronic newspaper collection of Ukraine (state and problems). Scientific works of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, 35, 126–132. Kyiv. [in Ukrainian].

Archival information systems. Retrieved from https://www.arinsy.com/.

Afanasieva, L., Hurzhii, S. (2011). The nineteenth century Kyiv periodicals: a historical review. Library Planet, 2, 12–16. [in Ukrainian].

Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/.

Bilymenko, L. (2013). Building digital resources of newspaper collections of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, the perspectives of presentation in an electronic space. Scientific works of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, 37, 464–470. Kyiv. [in Ukrainian].

The British Newspaper Archive. Retrieved from https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/.

K. A. Timiriaziev Vinnytsia regional universal scientific library. Retrieved from https://library.vn.ua/. [in Ukrainian].

Vovk, N. S. (2016). Digitized Western Ukrainian People’s Republic periodicals as a historical source. Historical and Cultural Studies, 3(1), 31–35. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41544. [in Ukrainian].

Denysko,L. (1999). Religious magazines as a source for the study of religious culture and Ukrainian ethnography. Library Bulletin, 5, 34–36. [in Ukrainian].

Dombrovska, L. (2010). Scientific and information potential of the second half of the nineteenth — early twentieth century Ukrainian Pedagogical journals: from the collection of V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine. Bulletin of the Book House, 2, 37–41. [in Ukrainian].

Electronic collection of the first third of the twentieth century Kharkiv literary and art magazines. Retrieved from http://collection.korolenko.kharkov.com/. [in Ukrainian].

Electronic archive of periodicals «Back2News». Retrieved from http://back2news.org/. [in Ukrainian].

Oleh Olzhych Zhytomyr regional universal scientific library. Retrieved from http://www.lib.zt.ua/. [in Ukrainian].

Zhuravlova, I. Preserving cultural heritage in library collections of higher educational institutions of Ukraine: problems and ways to eliminate them. Scientific works of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, 34, 46–56. Kyiv. [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2009). The first half of the nineteenth — early twentieth century Ukrainian periodicals. Overview. Library Bulletin, 4, 44–48. [in Ukrainian].

Lobuzina, K. V. & Bodak, O. P. (2012). Building reserve collection of digital unique documents copies of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine. Manuscript and book heritage of Ukraine, 15, 246–256. Kyiv. [in Ukrainian].

Mazulis, V. (2017). Preservation and availability of manuscripts and rare books collection of the Academic Library of the University of Latvia. Bulletin of Odessa National University. Series: Librarianship, Bibliography, Bibliology, 22(2), 181–186. Odesa. [in Ukrainian].

Methodology for evaluating the physical condition of the documents. Approved by the minutes of the meeting of the Regulatory and Methodological Commission of Ukrainian State Archives dated December 27, 2013, № 6. (2013). Kyiv. Retrieved from https://undiasd.archives.gov.ua/doc/mr-otsinka%20fiz%20stanu.pdf. [in Ukrainian].

Musiiachenko, O. S. (2016). Newspapers as a source of investigating the music life of Kyiv in the late 19th — early 20th centuries. Scientific works of Faculty of History of Zaporizhzhia National University, 45(2), 38–41. Zaporizhzhia. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2016_45%282%29__9. [in Ukrainian].

Scientific Library of Ivan Franko Lviv National University. Retrieved from https://lnulibrary.lviv.ua/. [in Ukrainian].

Scientific Library of I. I. Mechnykov Odesa National University. Retrieved from http://lib.onu.edu.ua/. [in Ukrainian].

Scientific Library of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. Retrieved from http://library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua. [in Ukrainian].

National Library of Australia. Retrieved from https://www.nla.gov.au/.

British Library. Retrieved from https://www.bl.uk.

V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/. [in Ukrainian].

National Digital Newspaper Program. Retrieved from https://www.loc.gov/ndnp/.

Rudui, H. (2008). Ukraine periodicals in 1917–1940 as a historical source. Library Bulletin, 1, 29–35. [in Ukrainian].

Rudui, H. (2014). Kyiv periodicals in 1917–1918 as a source of the history of Ukrainian Central Rada. 20th century Ukraine: culture, ideology, politics, 19, 272–284. Kyiv. [in Ukrainian].

Sazonova, Yu. (2017). The emergence and formation Kyiv sports periodicals (the late nineteenth century — 1917). Bulletin of the Book House, 6, 32–36. [in Ukrainian].

V. H. Korolenko Kharkiv State Scientific Library. Retrieved from http://korolenko.kharkov.com/. [in Ukrainian].

Central Scientific Library of V. N. Karazin Kharkiv National University. Retrieved from http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/. [in Ukrainian].

Digital library of historical and cultural heritage. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=NAV&P21DBN=ELIB. [in Ukrainian].

Digital Country. Retrieved from http://digitalcountry.ua/. [in Ukrainian].

Shtan, H. & Babicheva, O. (2017). Digitization of the Newspapers: First Experience of the Central Scientific Library of the V. N. Karazin Kharkiv National University. Library information space: Polish-Ukrainian experience: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Lviv, May 18–19, 2017 (pp. 164–171). Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42334. [in Ukrainian].

Acta Diurna. Retrieved from http://ad.lnu.edu.ua/.

Chronicling America. Historical American Newspapers. Retrieved from https://chroniclingamerica.loc.gov/

Libraria. Retrieved from https://libraria.ua/.

Trove. Retrieved from https://trove.nla.gov.au/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-19

Номер

Розділ

Теоретико-методологічні засади книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства