DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.056.09

Сегменти наукового простору вченого і бібліотекаря кінця ХІХ — початку ХХ ст. М. В. Рязанцева

A. A. Shemayev, A. V. Shemayeva

Анотація


Узагальнено багатогранну діяльність видатного вченого кінця ХІХ — початку ХХ ст. М. В. Рязанцева. Виокремлено в його науковому просторі декілька сегментів, які є цілісністю його творчості. До першого віднесено науково-дослідницьку та освітню діяльність, яка характеризується різноплановістю, супроводженням лекцій ілюстрацією власних досліджень. Виявлено, що ним особисто проведено 16 досліджень. Означено другий сегмент — це науково-організаційна діяльність, спрямована на створення науково-освітнього фізіологічного центру через будівництво спеціальних лабораторій. У третьому описано його наукові комунікації, зокрема: стажування, конференції, з’їзди, наукова школа професора. Відмічено важливість його наукових контактів з видатними вченими зарубіжжя, плідність наукової школи. Також до сегментів наукового простору вченого віднесено бібліотечну, редакційну і перекладацьку діяльність.

Ключові слова


історія науки; професор М. В. Рязанцев; наукові комунікації; бібліотечна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Berlin, W. D. (2008). Professor N. V. Ryazantsev. Herzenko. Vyatka notes. Issue 13. 172–177. [in Russian].

Verbitsky, P. I., Dostoevsky, P. P. and Rudik, S. K. (2003). History of veterinary medicine of Ukraine: monograph. Kyiv: Vetinform. [in Ukrainian].

State archive of Kharkiv region. FR-1773. Kharkiv Veterinary Institute. Op. 11. Case No. 7. Ryazantsev Nikolai Vladimirovich (1885–1920). [in Ukrainian].

Korolev, A.G. (2013). From the history of creation and development of the Kharkov Veterinary Institute. Questions of the history of science and technology, 1, 2–10. [in Russian].

Report on the status and activity of the Kharkov Veterinary Institute for 1909 (1910). (Р. 29–34). Kharkov: Typography of A. Darre. [in Russian].

Report on the status and activity of the Kharkov Veterinary Institute for 1917 (1918). Collection of works of the Kharkiv Veterinary Institute. Kharkiv. T. XIV. Issues 5 and 6, 1–50. [in Russian].

Ryazantsev, N. V. (1907). Prof. Ryazantsev at the Library of the Kharkiv Veterinary Institute for 1906. Kharkоv. [in Russian].

Sadivnychiy, V. A. (2013). Mykola Ryazantsev and the Development of Scientific Medical Communication in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. Journalism Education in Sumy Region: Acquisitions and Issues: Materials of the Ninth All-Ukrainian. Research Practice Conf. (Sumy, June 5–6). (Р. 25–30). Sumy: Sumy State University. [in Ukrainian].

Sviridenko, G. V. (2001). One of the oldest Libraries of the Kharkov Pet Veterinary Institute. Essays on the history of university libraries in Kharkov (Р. 193–205). Kharkоv. [in Russian].

Shemayeva, G. V. (1999). Prior to the creation of a system of information and library services in the field of veterinary medicine. Bibliotechniy Visnik, 1999, 1, 13–15. [in Ukrainian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net