DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.056.06

Комунікаційна модель естетики (Бруно Латур і Ґрем Гарман)

N. Ye. Sholukho

Анотація


Концептуалізовано комунікативну складову естетичних теорій Бруно Латура та Ґрема Гармана. Показано, що ідейним підґрунтям комунікативної естетики ХХ-ХХІ ст. є «пласкі онтології» як альтернатива ієрархічної моделі світу й поділу простору на суб’єкт і об’єкт. Установлено, що антропологічну складову в «пласких онтологіях» Б. Латура та Ґ. Гармана редуковано до рівня об’єкта в значенні розширення можливостей комунікації від лінгвістичного виміру буття до матеріально-речового. Зазначено, що акторно-мережева теорія Б. Латура зумовлює динамічну модель естетики, де головними є зв’язки між об’єктами, а не самі об’єкти. Об’єктно-орієнтована онтологія Ґ. Гармана показана як комунікативна естетика в модусі розмаїття, рівності й необмеженої кількості комбінацій. Естетику в «пласких онтологіях» визначено як інтегративний чинник упорядкування об’єктів у просторі. Відсутність глибини в бутті й наявність чуттєвого досвіду поза межами антропологічного сегмента визначено як сутнісні ознаки комунікативної естетики.

Ключові слова


комунікативна естетика; пласкі онтології; Бруно Латур; Ґрем Гарман

Повний текст:

PDF

Посилання


Gielen, P. (2011). Supervise with love, or call for no flexibility. Art Magazine, 81. Retrieved from http://moscowartmagazine.com/issue/16/article/220?fbclid=IwAR2C8liax7j3dhSVK0tgWiMoB4QOCg-1ki3uwpthvrmIqvCSQ9JMmLceU0E. [in Russian].

Latour, B. (2013). Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Economic Sociology, 2, 73–88. [in Russian].

Poulain, J. (2002). Development project of philosophy in Paris 8 University. RUDN Bulleten. Series: Philosophy, 3, 211–218. [in Russian].

Harman, G. (2012). Vicarious Causation. New literary review, 2 (114), 75–90. Retrieved from https://magazines.gorky.media/nlo/2012/2/o-zameshhayushhej-prichinnosti.html. [in Russian].

Harman, G. (2005). Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry of Things. Chicago, Open Court Publishing. [in English].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net