Соціальна відповідальність засобів масової інформації: спроба концептуального обґрунтування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5333.056.17

Ключові слова:

засоби масової інформації, соціальна комунікація, соціальна відповідальність, журналістика, медійне право, медійна культура

Анотація

Актуальність. Технічна революція в інформаційному просторі мала деякі негативні наслідки, оскільки виникло більше можливостей для маніпуляції поведінкою громадян. Цим часто користуються недоброчесні політики, недемократичні сили як усередині країни, так і закордонні, що нині створює значні проблеми навіть для сталих ліберальних демократій. У такій ситуації великої актуальності набуває проблема соціальної відповідальності засобів масової інформації за наслідки інформаційної діяльності.

Мета статті полягає в спробі концептуального осмислення поняття соціальної відповідальності стосовно діяльності засобів масової інформації.

Методологія розвідки ґрунтується на структурно-функціональному аналізі феномену соціальної відповідальності ЗМІ.

Результати. Соціальна відповідальність ЗМІ трактується як їхня відповідальність перед суспільством за свої дії та їхні наслідки. Відповідно до двох основних способів регулювання соціальних відносин вирізняємо два основні типи соціальної відповідальності ЗМІ — правовий та моральний, а матеріальна відповідальність трактується як похідне від них явище. На соціальному та персональному рівнях аналізуються причини спотворення об’єктивності медійної інформації. Пропонуються шляхи посилення соціаль-ної відповідальності ЗМІ. Висновано, що в посиленні соціальної відповідальності ЗМІ моральні чинники відіграють значно більшу роль, ніж правові.

Новизна. Уперше проблема соціальної відповідальності ЗМІ досліджується в контексті не лише правового, але й морального способу регулювання суспільних відносин.

Практичне значення. Матеріали і висновки дослідження можуть використовуватися в практичній діяльності з удосконалення функціонування медіа-середовища, а також для фахової підготовки журналістських кадрів.

Біографії авторів

O. I. Romanyuk, Харківська державна академія культури, Харків

доктор політичних наук, професор

I. P. Kovalenko, Харківська державна академія культури, м. Харків

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Посилання

Dönhoff, M. G. (1997). Zivilisiert den Kapitalismus: Grenzen der Freiheit. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt [in German].

Haladzhun, Z. V. (2017). On the Concept and Types of Social Responsibility in Mass Media. TV and Radio Journalism. Issue 16, 68–74. [in Ukrainian].

Hunter, A. (2015). Crowdfunding Independent and Freelance Journalism: Negotiating Journalistic Norms of Autonomy and Objectivity. New Media & Society, vol. 17, No. 2, 272–288. [in English]

Kovalenko, I. P. (2019). Journalistic Objectivity in the Process of Political Elections in the Conditions of Democracy. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, Series: Social Communications, Issue 54, pp. 101–107. [in English].

Kovalenko, I. P. (2018). Problem of Informational Objectivity in the Contex of Journalists’ Legal Culture. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, Series: Social Communications, Issue 53, 169–176. [in English].

Lasswell, H. D. & A. Kaplan (1950). Power and Society: a Framework for Political Inquiry. New Haven: Yale University Press, pp. XXIV, 295. [In English].

Law of Ukraine (1992a) «On Information». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12&p=1217856518710949 [in Ukrainian]

Law of Ukraine (1992b) «On printed mass media (press) in Ukraine». Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782-12 [in Ukrainian].

Law of Ukraine (2014) «On Public Television and Radio Broadcasting of Ukraine» Retrieved from https://suspilne.media/documents/1 [in Ukrainian].

Law of Ukraine (1993) «On Television and Radio Broadcasting». Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3759-12/print1509554453956466 [in Ukrainian].

Lichtenberg, J. (1991). In Defense of Objectivity. In J. Curran and M. Gurevitch (Eds.) “Mass Media and Society”. 225–242. London: Arnold. [In English].

McQuail, D. (1987). Mass Communication Theory: An Introduction. Beverly Hills, 273 p. [In English].

Nazarenko, C. S. (2016) Social Responsibility of Ukrainian Media as a Subject of Sociological Analysis. Hrani, No. 8 (136), 155–159. [in Ukrainian].

Romanyuk, O&I. Kovalenko. (2017). The Mass-Media and Political Regimes (The Problem of Mass-Media Determination by Political Regimes). Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, Series: Social Communications, Issue 50, pp. 245–251. [In English].

Teleshun, Ya. (2017). Mass Media As an Instrument of Struggle of Financial-Political Groups: Realities of Ukraine. Scientific Journal of National Pedagogical Drahomanov University, Series 22: Political Science and Methods of Teaching Social and Political Disciplines, issue 22. 57–64. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-19

Номер

Розділ

Журналістика та засоби масової інформації