DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.056.19

Основні напрями досліджень рекламної комунікації в сучасному гуманітарному просторі

I. B. Ivanova

Анотація


Розглянуто зміст, обсяг і структуру поняття «рекламна комунікація», описані основні теорії щодо змісту матеріалу, який досліджується, визначено основні моделі та типи рекламної комунікації, що використовуються в сучасній україномовній рекламі. Проаналізовано представлені в науковій парадигмі моделі, характеристики, механізми, термінологічні особливості рекламної комунікації. Розглянуто особливості конструювання рекламного повідомлення, його характеристики та складові, а також визначено еволюцію наукової думки, пов’язаної з розвитком теорії комунікації. З’ясовано чинники формування сучасних складових рекламної комунікації. Визначено специфіку змін у таких вербальних та невербальних проявах реклами, як нові технічні можливості, зміна соціально-політичних реалій. Усі визначені явища проаналізовано з позицій комунікативістики, теорії аргументації, соціолінгвістики.


Ключові слова


рекламна комунікація; рекламний дискурс; модель; рекламний текст; рекламне повідомлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Zírka, V. V. (2012). The word in advertising: the linguostylistic aspect. Dnepropetrovsk. [in Ukrainian].

Ivanov, V. F., Rizun, V. V. (Ed.). The basics of advertising and public relations (2011). Kyiv: Kyiv University. [in Ukrainian].

Ivanova, I. B. (2016). Advertising history: linguistic aspect: (monograph). Kharkiv: Yurayt. [in Ukrainian].

Ivanchenko, R. H. Text in advertising. Scientific notes of the Institute of Journalism, T. 1, 118–128. Retrieved from http://journlib.univ.kiev.ua. [in Ukrainian].

Kaftandzhiyev, K. H. (2005). Harmony in advertising communication. Moscow: Eksmo. [in Russian].

Medvedeva, Ye. V. (2003). Advertising communication. Moscow: Yeditorial URSS. [in Russian].

Romat, Ye. V. (2008). Advertising: textbook for universities. Saint-Petersburg: Piter Press. [in Russian].

Yagodkina, M., Ivanova, A., Slastushinskaya, M. (2014). Advertising in the communication process. Saint-Petersburg: Piter. [in Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net