Вісник Харківської державної академії культури

У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики та наук соціально-комунікаційного циклу.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання із соціальних комунікацій.

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)


Головний редактор

Шейко В. М. , д-р іст. наук, проф., дійсний член Національної академії мистецтв України, ректор, Харківська державна академія культури.

Заступник головного редактора

Кушнаренко Н. М. , д-р пед. наук, проф., проректор з наукової роботи, Харківська державна академія культури.

Відповідальний секретар

Булах Т. Д. , канд. пед. наук, доц., Харківська державна академія культури.

Редакційна колегія

Асєєв Г. Г. , д-р техн. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Давидова І. О. , д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Дубровіна А. А. , д-р іст. наук, проф., Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;
Ельбесхаузен Х. , д-р філософії, доц., Королівська школа бібліотекознавства та інформатики Університету Копенгагена (Данія);
Кобелєв О. М. , д-р наук із соціальних комунікацій, доц., Харківська державна академія культури;
Кулешов С. Г. , д-р іст. наук, проф., Інститут архівної справи та документознавства Держкомархіву України;
Лиман С. І. , д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Лоренз Б. , д-р філософії, доц., Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (м. Мюнхен, Німеччина);
Лосієвський І. Я. , д-р філол. наук, доц., Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка;
Мазур П. , д-р пед. наук, проф., Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Маркова В. А. , д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури;
Мотульський Р. С. , д-р пед. наук, проф., Національна бібліотека Білорусі (Білорусь);
Петрова Л. Г. , д-р пед. наук, проф., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
Потрашков С. В. , д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Рижанова А. О. , д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Сенченко М. І. , д-р техн. наук, проф., Книжкова палата України;
Соляник А. А. , д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Столяров Ю. М. , д-р пед. наук, проф., Московський державний ін-т культури, головний науковий співробітник Наукового центру досліджень книжкової культури Академвидавцентру «Наука» Російської академії наук (Росія);
Філіпова Л. Я. , д-р пед. наук, проф., Харківська державна академія культури;
Швецова-Водка Г. М. , д-р іст. наук, проф., Рівненський державний гуманітарний університет;
Шемаєва Г. В. , д-р наук із соціальних комунікацій, проф., Харківська державна академія культури.


№ 53 (2018)

Зміст

Наукова комунікація

Майкл Щур: гра як стратегія подолання псевдокомунікації PDF
M. E. Zvegintsova
Концепти науково-освітньої й управлінської діяльності закладів вищої освіти культури і мистецтв PDF
V. M. Sheyko, N. M. Kushnarenko
Формування теоретико-методологічних основ стандартизації науково-технічної термінології PDF
O. M. Tur

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

Роль знання в процесі організації бібліотечної діяльності PDF
I. O. Davydova
Інтерактивна книга як сучасний видавничий продукт PDF
N. A. Korzhyk
Консолідовані веб-ресурси наукових бібліотек освітянської галузі України PDF
N. M. Mishchanyn
Бібліографознавство в системі соціально-комунікаційних навчальних дисциплін PDF
Ye. M. Todorova
Міжнародне співробітництво публічних бібліотек України: сучасний стан (на прикладі діяльності Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки) PDF
O. O. Shendryk
Послуги університетських бібліотек з підтримки наукової комунікації PDF
M. A. Nazarovets

Документознавство та інформаційна діяльність

Електронна книговидача як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів Дніпровського регіону PDF
H. V. Koloskova
Інноваційні технології управління інформаційними процесами в сучасних українських медіа PDF
О. V. Kurban
Розвиток телекомунікаційного простору України в контексті формування інформаційного суспільства PDF
O. T. Patryak
Проекти оцифрування документної культурної спадщини Китаю PDF
Chao Zhang
Медіапростір як ареал побутування інформаційної культури PDF
N. I. Kuchyna

Журналістика та засоби масової інформації

Трансформація та конвергенція в діяльності українських редакцій міжнародних радіостанцій PDF
T. S. Hyrina
Проблема інформаційної об’єктивності в контексті правової культури журналістів PDF
I. P. Kovalenko
Типологічна структура системи корпоративних видань PDF
M. V. Komova
Партійна преса наддніпрянської політичної еміграції в Галичині та Буковині на початку ХХ ст. PDF
O. G. Makarchuk
Засади й параметри функціонування науково-популярного контенту в українському телепросторі PDF
M. O. Kuznetsova

Прикладні соціокомунікаційні технології

Науково-педагогічна інтелігенція та радянська влада в Україні в роки Української революції PDF
V. M. Sheyko
Функції, структура й основи формування іміджу закладів вищої освіти PDF
M. O. Zatserkivna
Упровадження медіаосвіти в освітній процес початкової школи PDF
V. A. Melamed
Діти-міленіали початку XXI ст. PDF
Yu. Yu. Velikiy
Специфіка комплектування єгипетських колекцій музеїв Півдня України PDF
A. A. Soshnikov