Про журнал

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN ISSN 2410-5333 (Print)

У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики й інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Засновано в 1999 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2541Р від 26.12.2007 р.

Збірник увійшов до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 9 лютого 2021 р. №157), спеціальність — 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Збірник поданий на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України», у реферативних базах «Україніка наукова» та «Джерело». Індексується в наукометричних базах «WorldCat», «Index Copernicus International», Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) та в пошукових системах «Google Scholar», «BASE». ХДАК є представленим учасником PILA.

Поточний номер

№ 62 (2022)
Опубліковано: 2022-12-26

Весь випуск

Теоретико-методологічні засади книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства

Прикладні соціокомунікаційні технології

Переглянути всі випуски