Про журнал

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN ISSN 2410-5333 (Print)

УДК [008+316.77+378](062.552)

Вісник Харківської державної академії культури - рецензоване наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківською державною академією культури з 1999 року

Державна реєстрація суб’єкту у сфері друкованих медіа: рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 08.02.2024 р. №295. Ідентифікатор медіа: R30-02501.

Збірник увійшов до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 9 лютого 2021 р. №157), спеціальність — 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики й інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Збірник поданий на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України», у реферативних базах «Україніка наукова» та «Джерело». Індексується в наукометричних базах «WorldCat», «Index Copernicus International», Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) та в пошукових системах «Google Scholar», «BASE». ХДАК є представленим учасником PILA.

Видання підтримує політику відкритого доступу (тип ліцензії — Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License).

Мова публікації — українська та англійська.

Статті рецензуються членами редколегії і зовнішніми незалежними експертами. Перевірка статей здійснюється за допомогою онлайн-сервісу пошуку плагіату Strikeplagiarism.com.

Редколегія підтримує політики Elsevier та COPE.

Поточний номер

№ 65 (2024)
Опубліковано: 2024-06-26

Весь випуск

Теоретико-методологічні засади книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства

Прикладні соціокомунікаційні технології

Переглянути всі випуски