№ 51 (2017)

Зміст

Теорія та історія соціальних комунікацій

Учительство й українська революція (1917–1921 рр.) PDF
V. M. Sheyko
Від користі до задоволення: мотиваційний спектр читачів раннього італійського Ренесансу PDF
M. B. Kushnarova
Етичний раціоналізм Епіктета PDF
M. V. Diachenko
Глиняний посуд у народній культурі харчування українців Центральної та Східної України ХІХ–ХХ ст. як об’єкт музеологічних студій: соціально-комунікативний аспект PDF
O. V. Shcherban

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

Пошуки стратегій розвитку бібліотек: коеволюційний підхід PDF
H. V. Shemaieva
Критерії економічної ефективності функціонування мережі бібліотек КНР PDF
Cheng Yang
Електронне видання як об’єкт стандартизації: основні етапи та перспективи розвитку PDF
V. I. Dniprenko

Документознавство та інформаційна діяльність

Стратегічні завдання впровадження електронного судового діловодства в контексті Концепції розвитку електронного уряду в Україні PDF
O. O. Vdovina
Метод відбору ігрових механік для використання в навчальних гейміфікованих системах PDF
N. S. Kravets
Система електронно-документальної комунікації та інтернет PDF
К. Yu. Redka
Релігійні православні журнали як складові документаційного забезпечення діяльності релігійних організацій PDF
Yu. D. Musienko

Журналістика та засоби масової інформації

Бібліотечна журналістика північного регіону США: актуальні події та методика їх висвітлення PDF
O. O. Kosachova
Культура ділового спілкування автора і редактора у 20-ті рр. ХХ ст. на прикладі діяльності харківського кооперативного видавництва «Рух» PDF
N. S. Podolyaka

Прикладні соціокомунікаційні технології

Галузеві інформаційні ресурси готельно-ресторанної справи: модернізація та перспективи розвитку PDF
O. S. Humen
Інструменти інтернет-маркетингу в діяльності ресторанів PDF
S. S. Rostovtsev

Рецензії

Інтеграція бібліотек до цифрового інформаційного простору PDF
N. M. Kushnarenko