№ 49 (2016)

Зміст

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

Харківська державна академія культури: науково-періодична конотація PDF
V. M. Sheyko, N. M. Kushnarenko
Комунікаційні стратегії сучасної бібліотеки внз PDF
T. M. Kostyrko
Дослідження професійно-діяльнісного середовища в умовах інформатизації бібліотеки PDF
V. P. Zhukova
Культурно-просвітницька діяльність наукових бібліотек півдня України (кінець XX — XXI ст.) PDF
T. V. Sydorenko
Стародруковані видання в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ — початку ХХІ ст. PDF
M. B. Shatrova
Організаційні трансформації публічних бібліотек України PDF
K. S. Berezhna

Документознавство та інформаційна діяльність

Менеджмент інформаційних технологій в умовах розвитку економіки PDF
N. V. Lysenkova

Журналістика та засоби масової інформації

Церква в українських націоналістичних ЗМІ Буковини (1918–1940): концепція віри й держави PDF
J. G. Melnichuk
Зображальна графічна сатира українських газет у контексті загальних тенденцій розвитку сатиричної публіцистики PDF
N. I. Zykun
Стигматизація як один із засобів маніпулятивного впливу мас-медіа на аудиторію PDF
M. V. Smyrnova
Інформаційно-психологічний вплив ЗМІ PDF
Ye. V. Subota
Емоційне реагування аудиторії на телевізійний контент PDF
V. V. Yushko
Прийом деталізації в українських інформаційно-публіцистичних телепроектах PDF
E. O. Burdina
Журналістика як соціальний інститут PDF
I. P. Kovalenko

Прикладні соціокомунікаційні технології

Вищі навчальні заклади як суб’єкти на ринку освітніх послуг PDF
O. O. Tkachenko
Імідж, образ та бренд міста як компоненти територіального маркетингу PDF
Yu. M. Bokoch
Ісламська модель менеджменту: особа, релігія, влада PDF
M. O. Yariko
Історико-економічний досвід стабілізації грошової системи в Україні PDF
L. H. Hetman
Туризм як чинник міжкультурної комунікації PDF
M. M. Zaitsevа
Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в Україні: проблеми, становлення, розвиток PDF
Ye. V. Tolok

Ювілеї

До ювілею ректора Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського Рожка Володимира Івановича PDF
V. M. Sheiko