DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.49.104645

Імідж, образ та бренд міста як компоненти територіального маркетингу

Yu. M. Bokoch

Анотація


Порушується актуальна і цікава для сучасної України проблема вивчення та формування іміджу міста. Проаналізовано такі поняття, як образ, імідж, бренд і територіальний маркетинг, подано різні підходи до термінології у визначенні іміджу міст. Імідж міста розглядається як продукт інформаційної політики та найзначиміший для просування об’єкт управління. Від сформованого образу залежить інвестиційна, соціально-культурна й естетична привабливість міста, його конкурентоспроможність серед інших подібних міст.

Повний текст:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net