№ 50 (2017)

Зміст

Теорія та історія соціальних комунікацій

Харківська державна академія культури: етапи трансформації PDF
V. M. Sheiko, M. M. Kanistratenko, N. M. Kushnarenko
Етапи розвитку наукових комунікацій PDF
H. V. Shemaieva
Джерельний огляд розуміння й тлумачення комунікаційно-публічної функції держави в науковому дискурсі PDF
O. Ye. Bukhtatyi
Основи сучасної національної інформаційної безпеки України PDF
O. V. Kurban
Сенека про роль філософії в самовихованні особистості PDF
M. V. Diachenko

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

Наукова та бібліотечна класифікація: дві гілки одного розвитку PDF
B. Lorenz
Методологія сучасного бібліотекознавства: стан та напрями розвитку PDF
O. M. Kobelev
Динаміка техніко-технологічних трансформацій публічних бібліотек України PDF
K. S. Berezhna
Науково-допоміжна бібліографія в діяльності універсальних бібліотек усеукраїнського рівня національної системи НТІ України PDF
H. M. Shvetsova-Vodka
Вплив соціокультурних змін сучасного інформаційного суспільства на трансформацію професії бібліографа PDF
Ye. M. Todorova
Бібліотечні веб-сайти в глобальному інформаційному просторі: клієнтоорієнтований підхід PDF
L. F. Trachuk
Аналіз зарубіжних бібліотечних журналів як важливого каналу професійної комунікації PDF
Y. O. Shevtsova
Інноваційні підходи до реалізації соціально-культурних проектів у діяльності публічних бібліотек півдня України у XXI ст. PDF
T. V. Sydorenko
Науково-дослідницька діяльність викладача університету: бібліотекознавчий аспект PDF
I. M. Didenko

Документознавство та інформаційна діяльність

Трансформаційні зміни інтернет-технологій та їх вплив на документну комунікацію PDF
K. Yu. Riedka
Електронний документообіг в інфраструктурі управління промисловим підприємством PDF
K. S. Korniichuk
Етапи створення гейміфікованої системи для використання в навчальному процесі внз PDF
N. S. Kravets
SMM-стратегія як інноваційна технологія в соціокультурному просторі PDF
O. M. Zabelina
Тенденції розвитку дистанційного навчання в освітній системі США: педагогічний аспект PDF
L. Ya. Filipova, O. V. Oliinyk
Особливості оформлення списку використаних джерел у ІEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style PDF
O. M. Tur

Журналістика та засоби масової інформації

Функціональний комплекс цифрової медіакультури PDF
M. A. Khlibko
Засоби масової інформації та політичні режими (проблема детермінації засобів масової інформації політичним режимом) PDF
O. Romanyuk, I. Kovalenko
Пізнавальний сегмент бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек України PDF
O. O. Kosachova
Зародження та формування Київської спортивної преси (кінець ХІХ — 1917 р.) PDF
Yu. O. Sazonova
Особливості ідеологізації контексту «Кіно-газети» (1930) PDF
A. Ya. Kholod

Прикладні соціокомунікаційні технології

Техногенна людина: антропологічні виміри PDF
Z. M. Ostropolska
Поняття мультиплікатора та мультиплікативного зв’язку в економічній і соціальній теоріях PDF
A. A. Sibiriakova
Специфіка рекламної комунікації у видавничій сфері PDF
T. D. Bulakh
Інформаційні ресурси туристичного бізнесу: проблеми розвитку та способи оптимізації PDF
V. G. Pimenov