№ 55 (2019)

Зміст

Теорія та історія соціальних комунікацій

Культура спілкування в нових реаліях інформаційно-комунікаційного середовища PDF
O. G. Glushchuk
Концепти філософії інформації Лучано Флоріді PDF
М. V. Komova, A. M. Peleshchyshyn
Інтелігенція і влада в часи Української Революції 1917–1921 рр.: галузева історіографія PDF
V. M. Sheyko

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства та бібліографознавства

Внесок України у світовий розвиток технологій: аналіз цитувань наукових публікацій працівників українських установ у патентах за період 2009–2018 рр. PDF
S. A. Nazarovets
Технології проектного менеджменту в документно-інформаційних установах Китаю PDF
Hao Zhang
Модель інтелектуалізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти PDF
A. V. Humenchuk

Журналістика та засоби масової інформації

Патріотична реклама: сутність та роль у сучасному українському суспільстві PDF
V. О. Osaula
Упровадження спортивних РR-технологій для формування іміджу сучасного університету PDF
V. P. Yaremenko