Модель інтелектуалізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5333.055.06

Ключові слова:

вища бібліотечно-інформаційна освіта, когнітивна модернізація, інтелектуалізація змісту, державні стандарти освіти, інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Анотація

Обґрунтовано концептуальну модель інтелектуалізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти, визначено базові компоненти змісту підготовки бібліотечно-інформаційного фахівця: техніко-технологічна, проектно-аналітична, дослідно-інноваційна, комунікаційна, аксіологічна (морально-етична), психолого-педагогічна, організаційно-управлінська. Визначено об’єктивні чинники та напрями інтелектуалізації змісту означених компонентів, інструментарій прискорення інституціональної та когнітивної модернізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Україні в умовах державної стандартизації та запровадження компетентнісного підходу. Означено першочергові заходи щодо прискорення модернізації системи підготовки конкурентоздатних бібліотечних фахівців як найважливішої умови цифровізації бібліотек, реалізації їхніх масштабних інформаційно-саппортної та соціокультурної місії, інтеграції України в глобальний комунікаційний простір.

Біографія автора

A. V. Humenchuk, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

кандидат історичних наук, проректор з навчальної роботи

Посилання

Bachynska, N. (2015). Basic concepts of modernization of higher library education in Ukraine. Bulletin of the Book House, 3, 32–35. [in Ukrainian].

Bachynska, N. A. (2018). Library and information education in Ukraine: development stages and characteristic features. Library Science. Documentary science. Informology, 3, 57–67. [in Ukrainian].

On higher education : Law of Ukraine from 01.07.2014 N 1556-VII. Retrieved from http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu. [in Ukrainian].

Matviienko, O. (2018). Library education in Ukraine: “creative destruction” or the path to gradual disappearance? Bulletin of the Book House, 11, 39–42. [in Ukrainian].

Matviienko, O. V., Tsyvin, M. N. (2017). Higher information education: basic definition concepts. Library Science. Documentary science. Informology, 3, 4–11. [in Ukrainian].

Matviienko, O., Tsyvin, M. (2017). Problems of professional orientation in the speciality «Information, library and archiving». Bulletin of the Book House, 11, 29–33. [in Ukrainian].

Matviienko, O. (2017). Higher education standard of Ukraine in specialty 029 «Information, library and archiving»: Will the library profession be preserved? Bulletin of the Book House, 2, 10–12. [in Ukrainian].

Guidelines for the Development of Higher Education Standards: Approved by the Higher Education Sector of the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine: Minutes of 21.06.2019, 3, Kyiv. [in Ukrainian].

Nazarovets, S., Kulyk, Ye. (2017). Library 4.0: technologies and services of the future. Library Bulletin, 5, 3–14. [in Ukrainian].

Novalska, T. V. (2017). Continuity of obtaining higher library-information and archival education under the conditions of reforming. Library Science. Documentary science. Informology, 1, 4–10. [in Ukrainian].

Pashkova, V. (2017). Libraries and the implementation of the UN agenda by 2030. Library Planet, 1, 6–10. [in Ukrainian].

On approving the list of branches of knowledge and specialities for which higher education applicants are trained: resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 29.04.2015. № 266. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF. [in Ukrainian].

Serbin, O., Yaroshenko, T. (2015). Aspects of reforming and improving modern library education. Bulletin of the Book House, 2, 12–15. [in Ukrainian].

Solianyk, A. A. (2018). Innovative Criteria for the Effectiveness of Degree Training of Specialists in the Speciality 029 «Information, library and archiving». Ukrainian Journal of Library Science and Information Science, 1, 64–75. [in Ukrainian].

Solianyk, A. A. (2016). A new generation of educational standards for training library and information professionals. Modern information and library education: European landmarks: international. Research Practice Conf, 1–4 March. 2016, smt. Slavske Lviv. region, 10–14, Kyiv. [in Ukrainian].

Solianyk, A. (2017). Modern trends of modernization of higher library and information education of Ukraine. Bulletin of the Book House, 1, 21–24. [in Ukrainian].

Solianyk, A. A. (2014). Quality of training of library specialists in the context of innovations of the Law of Ukraine “On Higher Education”. The Library is a territory of unity: All-Ukrainian. Research Practice Conf., 28–28 November. 2014: collection of materials, 30–33, Kyiv. [in Ukrainian].

Higher Education Standard of Ukraine: the first (bachelor’s) level, branch of knowledge Culture and art, specialty 029 “Information, library and archiving”: approved and introduced of the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine 12.12.2018. № 1378. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf [in Ukrainian].

Higher Education Standard of Ukraine: the second (master) level, branch of knowledge Culture and art, specialty 029 “Information, library and archiving”: approved and introduced of the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine 24.05.2019. № 728. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-magistr.pdf [in Ukrainian].

Sustainable Development Goals: Ukraine : National Report. Retrieved from. http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-05

Номер

Розділ

Теоретико-методологічні засади книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства