DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.054.16

Музеалізація як процес перетворення речі на музейний предмет

A. O. Soshnikov

Анотація


Визначено поняття музейний предмет і класифіковано його види. Виокремлено основні критерії, завдяки яким річ набуває статусу предмета музейного значення: часовий фактор, зміна контексту початкових значень, девальвація утилітарної або естетичної значущості речі, нова цінність старих речей, надання їм нових смислів. Розглянуто основні етапи наукової атрибуції музейного предмета (визначення назви, місця створення, інвентарного номера, джерела надходження тощо). Означено основні властивості музейного предмета: інформативність, атрактивність, експресивність, репрезентативність.


Ключові слова


музеалізація; музей; музейний предмет; предмет музейного значення

Повний текст:

PDF

Посилання


Mensch, P. V. (2014). Meaning: the functional identity of the artifacts. Questions of museology, 1 (9), 177–192. [In Russian].

Meress, F. (2014). On the future of museology: a few remarks to the Russian edition of the dissertation of Peter van Mensch. Questions of museology, 1 (9), 6–14. [In Russian].

De Saussure, F. (2004). The course of general linguistics. Moscow: Editorial URSS. [In Russian].

Foucault, M. (2006). Other spaces. Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches, and Interviews, 3, 191–204. [In Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net