Брендинг України як туристичного напряму

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5333.054.13

Ключові слова:

брендинг України, туристична дестинація, пошукова оптимізація, презентація України за кордоном, бренд території

Анотація

Актуальність. Активне залучення іноземних туристів на територію України передбачає й наявність впізнаваного туристичного бренда країни, що зумовлює дослідження способів його створення та розвитку.

Мета статті — запропонувати способи створення бренда України як туристичної дестинації.

Методологія. У дослідженні використано методи опису, зіставлення та узагальнення.

Результати. Згідно з дослідженням, в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій необхідною умовою залучення іноземних туристів на територію України є формування бренда дестинації, який дозволить країні виокремитися з-поміж конкурентів за допомогою створення унікального імені та позиціювання для цільової аудиторії. Водночас зазначається, що сьогодні більшість учасників ринку, обираючи туристичні напрямки, надає переваги передусім інформації, отриманої з Інтернету. Утім представленість України на міжнародному ринку в онлайн-середовищі недостатня, а Інтернет як рекламний майданчик потребує досконалішого вивчення.

Новизна. Уперше пропонується практичний підхід до створення бренда України з орієнтацією на онлайн-середовище.

Практичне значення. Рекомендації, наведені в дослідженні, можуть використати відповідні особи в процесі формування стратегії розвитку туристичного бренда України та її реалізації.

Висновки: Створення туристичного бренда України має передбачати: 1) з’ясування основних цінностей брендингу країни; 2) визначення ключових аспектів позиціювання країни; 3) створення та поширення атрибутів бренда, таких як логотип і слоган; 4) представлення країни за кордоном на міжнародних виставках, конкурсах, чемпіонатах та інших заходах; 5) створення експертної групи, яка відповідатиме за стратегічні та технічні питання брендингу України; 6) створення високоякісного туристичного веб-сайта; 7) здійснення пошукової оптимізації для досягнення веб-сайтом перших позицій в результатах пошуку.

Біографія автора

S. S. Rostovtsev, Харківська державна академія культури, м. Харків

кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач

Посилання

American Marketing Assosiation. (2018). American Marketing Assosiation. Retrieved from https://www.ama.org/ [In English].

Banda Agency. (2018). Banda Agency. Retrieved from http://banda.agency/ukrainenow/ [In Ukrainian].

Brukiene, J., Grundey, D., & Toluba, B. (2006). Country Image as a Marketing Tool for Fostering Innovation and Entrepreneurship. Economics and Competition Policy, p. 25-42.

Gold, J., Ward, S. (1994). Place promotion: The use of publicity and marketing to sell towns and regions. John Wiley and Sons, p. 228.

Ministry of Information Policy of Ukraine. (2018). Ministry of Information Policy of Ukraine. Retrieved from https://mip.gov.ua/en/ [In English].

Morgan, N., Pritchard, A., & Pride, R. (2015). Destination Brands (3 ed.). London: Routledge [In English].

The Beginners Guide to SEO. (2018). MOZ. Retrieved from https://moz.com/beginners-guide-to-seo [In English].

Ukraїner. (2018). Ukraїner. Retrieved from https://ukrainer.net/ [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

Прикладні соціокомунікаційні технології