КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX — ПЕРШЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ XXI СТ.): ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • T. V. Sydorenko ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», м. Миколаїв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5333.47.77725

Анотація

Подано історіографічній огляд літератури з проблем культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України (друга половина XIX — перше десятиліття XXI ст.). Аналізуються джерела та виокремлюються етапи дослідження проблеми. Розглянуто питання, що опрацьовані дослідниками з різних галузей знань щодо аспектів культурно-просвітницької діяльності бібліотек. Виявлено, що в більшості праць висвітлювалися деякі питання розвитку культури, історії виникнення бібліотек, форм їх просвітницької діяльності, але не простежено основних тенденцій трансформації змісту культурно-просвітницької діяльності і методів роботи за визначений період, що надасть можливості поглибити дослідження бібліотечної справи Півдня України.

Біографія автора

T. V. Sydorenko, ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», м. Миколаїв

магістр книгознавства та видавничої діяльності, викладач

Посилання

Беккер М. Е. Речь, произнесенная по случаю освящения здания Херсонской общественной библиотеки и 25-летия ее существования 21 дек. 1897 г. Речь, произнесенная по случаю 30-летия существования Херсонской общественной библиотеки 21 дек. 1902 г. / М. Е. Беккер. — Херсон, 1902. —19 с.

Бородіна Г. Г. Мережа бібліотек Півдня України: формування та тенденції розвитку : автореф. дис. … кандидат іст. наук / Г. Г. Бородіна. — Київ, 2003. — 21 с.

Виноградов А. П. История культурно-просветительной работы в СССР. Ч. 1. / А. П. Виноградов, С. А. Пиналов, Г. И. Чернявский. — Харьков, 1970. — 246 с.

Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. — Київ, 2009. — 530 с.

Жарков А. Д. Культурно-досуговая деятельность : учебник / А. Д. Жарков, В. М. Чижиков. — М. : МГУК, 1998. — 461 с.

Захарова Н. Б. Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (1918–2008) : автореф. … дис. кандидат іст. наук : 27.00.03 / Н. Б. Захарова ; НАН України, НБУВ. — Київ, 2010. — 21 с.

Кіра р. В. Культурно-просвітницька діяльність та педагогічні погляди Степана Сірополка : дис. кандидат пед. наук / Р. В. Кіра. — Івано-Франківськ, 2001. — 209 арк.

Коган Л. Библиотечное дело в Одесской губернии / Л. Коган // Красный библиотекарь. — 1925. — № 8. — С.72–79.

Литовкин Е. В. Генезиc и этапы культурно-просветительной работы / Е. В. Литовкин // Вестн. МГУКИ. — 2003. — №4. — С. 65–72.

Малиновська Н. Л. Українська книга другої половини XIX — першої чверті XX століття на Півдні України: історико-книгознавчий і бібліографічний аспекти : автореф. дис. … кандидат іст. наук / Н. Л. Малиновська. — Київ, 2005. — 20 с.

Попруженко М. Г. Одесская городская публичная библиотека 1830–1910 гг.: исторический очерк / М. Г. Попруженко. — Одесса, 1911. — 85 с.

Рябков В. М. Методи історіографії соціально-культурної діяльності / В. М. Рябков // Регіональна культура в умовах глобалізації : зб. наук. пр. за матер. міжнар. наук.-практ. конф. // Міжнародний університет розвитку людини «Україна». — Миколаїв, 2009. — Вип. II. — С. 128–141.

Савченко А. М. История культурно-просветительной работы / А. М. Савченко. — М. : МГИК, 1970. — 170 с.

Сидоренко А. І. Формування документного масиву для публічних бібліотек мовами національних меншин: етнорегіональний аспект : автореф. дис. … кандидат пед. наук / А. І. Сидоренко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2002. — 21 с.

Шемаєва Г. Модель публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних комунікацій / Г. Шемаєва, Х. Ельбесхаузен // Вісн. Кн. палати. — 2012. — №8. — С. 12.

Шенфинкель В. К. Работа Херсонских библиотек за десять лет [Краткий реферат доклада на публичном собрании 9 окт. 1927 г. / В. К. Шенфинкель// Материалы института библиотековедения. — М., 1928. — С. 33–34.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теоретико-методологічні засади книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства