Впровадження Інтернету речей у глобальне бібліотечне середовище: бібліометричний аналіз

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5333.064.08

Ключові слова:

Інтернет речей, бібліометричний аналіз, бібліотечно-інформаційне середовище, бібліотечно-інформаційне виробництво, смарт-бібліотека, бібліотека 4.0, діджиталізація

Анотація

Здійснено бібліометричний аналіз публікацій із тематики впровадження технологій Інтернету речей (IoT) у світове бібліотечне середовище. Висвітлено проблематику недостатності спеціалізованих фахових наукових досліджень, у яких фокусувалася би увага  саме на використанні Інтернету речей у бібліотеках. Це, власне, становить прогалину в розумінні можливостей інтеграції цих технологій у бібліотечні системи, а також викликів та перспектив, що постають у сучасному інформаційному середовищі. Для виконання детального аналізу використано дані з наукометричної бази Scopus, а визначення відповідних зв’язків між різними дослідженнями здійснено за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення VOSviewer. Результати цієї роботи дозволяють виявити ключові теми, тенденції та напрями розвитку IoT у бібліотечному секторі. Розуміння поточного стану (і перспектив на майбутнє) використання технологій Інтернету речей у бібліотеках надає важливу основу для подальших досліджень та розробки стратегій упровадження цих інформаційних моделей у бібліотечні системи.

Біографія автора

O. Борисов, Харківська державна академія культури

аспірант, кафедра цифрових комунікацій та інформаційних технологій

Посилання

Garcés-Giraldo, L., Patiño-Vanegas, J., Espinosa, R., Benjumea-Arias, M., Valen-cia-Arias, A., & Lampen, M. C. (2023). Internet of Things — IoT research trends from a bibliometric analysis. Journal of Information Systems Engineering and Manage-ment, 8(1). https://doi.org/10.55267/iadt.07.12739. [In English].

Liang, X. (2018). Internet of Things and its applications in libraries: A literature re-view. Library Hi Tech, 38(1), 67–77. https://doi.org/10.1108/lht-01-2018-0014. [In English].

Noh, Y. (2015). Imagining Library 4.0: Creating a Model for Future Libraries. The Journal of Academic Librarianship, 41(6), 786–797. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2015.08.020. [In English].

Rezaee, N., Zanjirchi, S. M., Jalilian, N., & Bamakan, S. M. H. (2023). Internet of things empowering Operations Management; A systematic review based on bibliometric and content analysis. Telematics and Informatics Reports, 100096. https://doi.org/10.1016/j.teler.2023.100096. [In English].

Scopus preview - Scopus - Welcome to Scopus. (n.d.). Www.scopus.com. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=advanced. [In English].

Tanko, B. L., Essah, E. A., Elijah, O., Zakka, W. P., & Klufallah, M. (2023). Bibliometric analysis, scientometrics and metasynthesis of Internet of Things (IoT) in smart buildings. Built Environment Project and Asset Management. https://doi.org/10.1108/bepam-11-2022-0179. [In English].

VOSviewer - Features - Highlights. (n.d.). VOSviewer. https://www.vosviewer.com/features/highlights. [In English].

Wójcik, M. (2016). Internet of Things — potential for libraries. Library Hi Tech, 34(2), 404–420. https://doi.org/10.1108/lht-10-2015-0100. [In English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

Теоретико-методологічні засади книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства