Сучасний стан українського книгознавства: перспективи подолання кризового стану

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5333.064.05

Ключові слова:

книга, книжкова справа, книгознавство, книжкова комунікація, об’єкт книгознавства, методологія книгознавчого дослідження, кризовий стан

Анотація

Проаналізовано нинішнє положення українського книгознавства та намічено перспективи виходу із кризового стану. Розглянуто статус сучасного книгознавства як наукової та навчальної дисципліни. Запропоновано такі заходи: перегляд об’єкта книгознавства; розширення поля наукових досліджень книгознавства завдяки «поверненню» постатей автора і читача; розгляд книжкової комунікації та тих процесів, які в ній відбуваються, в умовах нової комунікативної реальності в цілісності та взаємозв’язку, без розривання її на окремі галузі; паралельне використання як синхронії, так і діахронії під час аналізу процесів, що нині відбуваються у книжковій індустрії; активне залучення компаративних методів аналізу, а також продуктивне доєднання методологічного апарату інших наук; повернення до соціокомунікативного підходу як до основного у книгознавчих дослідженнях; об’єднання зусиль усіх, хто тим чи іншим чином причетний до книжкової сфери, незалежно від самопозиціювання в науковій спільноті.

Біографія автора

В. А. Маркова, Харківська державна академія культури

доктор наук із соціальних комунікацій, професор, професор кафедри культурології та медіакомунікацій

Посилання

Gumbreht, H. U. (2016). “Ivory Tower”: about the future of humanitarian education. Koinoniia. Filosofiia inshoho ta bohoslovia spilkuvannia, 55, 13–26. [In Russian].

Crisis. (n.d.). In Academic explanatory dictionary (1970–1980). Retrieved 18 January, 2023 from http://sum.in.ua/s/kryza [In Ukrainian].

Markova, V. (2023). To the question of the object of book studies. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 6, 48–52. [In Ukrainian].

Markova, V. (2014). Controversial issues of modern book studies. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 10, 38–41. [In Ukrainian].

Pastushenko, O. (2015). The theory of the book in modern dissertation research on bibliography in Ukraine. Bibliotechnyi visnyk, 2, 23–26. [In Ukrainian].

Shatrova, M. (2017). Theory of bibliography at the beginning of the XXI century. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 1, 3–5. [In Ukrainian].

Shvetsova-Vodka, H. (2013). The place of bibliology in the system of scientific knowledge. Bibliotechnyi visnyk, 4, 3–9. [In Ukrainian].

McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. McGraw Hill. [In English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

Теоретико-методологічні засади книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства