Вектори розвитку ефективної співпраці освітян та працедавців у системі підготовки бібліотечних фахівців

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5333.063.05

Ключові слова:

вища бібліотечно-інформаційна освіта, Україна, Харківська державна академія культури, комунікаційна взаємодія, комунікативні компетентності випускників, роботодавці, стейкхолдери

Анотація

На основі аналізу сучасної педагогічної думки та власного багаторічного досвіду викладання вперше розглянуто проблему розвитку ефективної співпраці ЗВО з роботодавцями. Акцентовано на трансляції академічної комунікації «студент — викладач» у майбутні професійні відносини «випускник — роботодавець». Висвітлено системний підхід до організації комунікаційної взаємодії випускових кафедр ХДАК зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і роботодавців, у якій задіяні різноманітні формати, методи, способи й технології комунікаційної взаємодії всіх стейкхолдерів якісної підготовки бібліотечних кадрів (здобувачів вищої бібліотечної освіти, науково-педагогічних працівників, випускників, керівників бібліотечних установ), спрямованої на вимоги сучасного ринку праці. Обґрунтовано ефективність запровадження моніторингу працевлаштування випускників, залучення роботодавців до викладання, рецензування освітніх програм та кваліфікаційних праць здобувачів, участі в підсумковій атестації.

Біографії авторів

Н. М. Кушнаренко, Харківська державна академія культури

доктор педагогічних наук, професор, кафедра цифрових комунікацій та інформаційних досліджень

А. А. Соляник, Харківська державна академія культури

доктор педагогічних наук, професор, кафедра цифрових комунікацій та інформаційних досліджень, проректор з наукової роботи

Посилання

Bachynska, N. (2015). Basic concepts of modernization of higher library education in Ukraine. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 3, 32–35. [In Ukrainian].

Bachynska, N. (2022). Educational and professional program “Media Communications and Digital Production”: conceptual approaches to the training of specialists in the specialty “Information, Library and Archival Affairs”. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 62, 86–99. [In Ukrainian].

Bezdrabko, V. V. (2020). Actual problems of documentary studies in Ukraine. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 1, 26–41. [In Ukrainian].

Big Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language: 250 000 words. (2007). V. T. Busel (Author and editor-in-chief). Perun. [In Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (July 1, 2014, No. 1556-VII). On higher education: the law of Ukraine. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 7/38, Karavela. [In Ukrainian].

Vinohradova, V. E., & Yurchenko, V. I. (2019). Psychology of Higher Education: Theoretical and Practical Aspects: A Study Guide. Karavela. [In Ukrainian].

Humenchuk, A. V. (2021). International requirements for the harmonization of educational programs for the training of specialists in the field of library and information science. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 59, 33–43. [In Ukrainian].

Humenchuk, A. V. (2020). Digitalization as a determinant of transdisciplinarity of higher library and information education. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 3, 5–12. [In Ukrainian].

Zahumenna, V., & Tymoshenko, I. (2015). Preparation, retraining and advanced training of library and information specialists in National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 4, 43–44. [In Ukrainian].

Kushnarenko N., & Solianyk A. (2022). Student-centered approach in the training of documentary specialists. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 10, 32–43. [In Ukrainian].

Marina, O. (2017). Library in the digital space: monograph. KSAC. [In Ukrainian].

Matviienko, O. V., Tsyvin, M. N., & Humenchuk, A. V. (2021). Modern concepts of documentary and information science: training of specialists in the specialty 029 “Information, library and archival affairs”: learning and teaching guide. Lira-K. [In Ukrainian].

Novalska, T. V. (2017). Continuity of higher library, information and archival education in the context of reform. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 1, 4–10. [In Ukrainian].

Rashkevych, Y. M. (2014). The Bologna Process and the New Paradigm of Higher Education: monograph. Lviv Polytechnic Publishing House. [In Ukrainian].

Solianyk, A. (2018). Innovative criteria for the effectiveness of degree training of specialists in the specialty 029 “Information, Library and Archival Affairs. Ukrainskyi zhurnal z bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk, 1, 64–75. [In Ukrainian].

Sheiko, V. M., & Kushnarenko, N. M. (2022). Anthropocentrism as a methodological principle of higher education: theoretical and practical aspects. Culture of Ukraine, 76, 7–22. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-26

Номер

Розділ

Теоретико-методологічні засади книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства