DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.057.03

Наративна репрезентація медичних студентських видань

T. O. Skorokhod

Анотація


Досліджено медичні студентські видання щодо репрезентації наративів студентів, інтернів, лікарів. З’ясовано типові форми наративів, зокрема біографічний; розповідь про захворювання; опис клінічного випадку. Встановлено, що ці наративи відрізняються певним тематичним зрізом, функціоналом та структурними одиницями. Розкрито, що біографічний наратив слугує джерелом поглиблення медичних знань і мотивування до успішної професійної діяльності, наративні розповіді про хворобу в контексті ак-туальних подій сприяють узагальненню відомостей про досвід лікування певного захворювання. Доведено, що основне призначення історій хвороб — репрезентувати алгоритм дій у випадку подібного професійного досвіду. Фокалізовано позиції інтернів щодо доцільності застосування ними наративної компетентності тощо.

Ключові слова


наратив; студентська періодика; медичні студентські видання; розповідь про хворобу; історія лікаря; самоідентифікація; цілепокладання; комунікативна технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Gazniuk, L. M. (2011). Medical Narrative Practices in Bioethics. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury, 2, 93–101. [in Ukrainian].

Zasekina, L. V. (2016). Doctor’s Narrative Competence at the Intersection of Psycholinguistics and Narrative Medicine Research. Psykholinhvistyka, 19 (1), 47–61. [in Ukrainian].

Lysanets, Yu. V. (2018). Medical Narrative as a Linguistic Category. Lviv Lvivskyi filolohichnyi chasopys, 3, 145–148. [in Ukrainian].

Lysanets, Yu. V. (2018). Beyond the Stethoscope: The Doctor-Patient Dichotomy and its Deconstruction in Contemporary Literary and Medical Discourse. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia Filolohiia. Sotsialni komunikatsii, 29 (68), 158–162. [in Ukrainian].

Uniat, N. M. (2011). Narrative as a Method of Researching the Peculiarities of Setting Life Tasks. Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii, 25, 112–121. [in Ukrainian].

Po-Jui Chen &Chien-Da Huang (2017). Impact of a narrative medicine program on healthcare providers’ empathy scores over time. BMC Medical Education, 17 (108), 2–8. [in English].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net