DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.057.01

Проблеми молодіжного дозвілля в Україні та шляхи їх вирішення

N. I. Kuchyna, E. V. Manelyuk

Анотація


Узагальнено проблеми сучасного молодіжного дозвілля в Україні. Визначено роль людського чинника у формуванні і вирішенні проблеми сучасного молодіжного дозвілля. Розглянуто людський чинник крізь призму тріади: державні діячі (законотворці й управлінці) — фахівці (працівники сфери культури) — власне молодь з її світоглядом, ціннісними орієнтаціями, потребами й інтересами.

Розроблено рекомендації та конкретні пропозиції щодо вирішення проблем молодіжного дозвілля за напрямами «державне управління», «інформація» та «фінансування».


Ключові слова


молодіжне дозвілля; проблеми молодіжного дозвілля; шляхи вирішення проблем молодіжного дозвілля в Україні

Повний текст:

PDF

Посилання


Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Strategiju rozvytku derzhavnoi molodizhnoi polityky na period do 2020 roku» [Presidential Decree “On the Strategy for the Development of the State Youth Policy for the Period up to 2020”]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/532/2013. [in Ukrainian].

Babenko, Yu. A. (2015). Vilnyi chas і dozvillia ukrainskoi1 molodi v umovah novoi sociokulturnoi realnosti [Leisure and leisure of Ukrainian youth in the context of a new socio-cultural reality]. Retrieved from http//2008.dif.org.ua/ua/analit/rkjej. [in Ukrainian].

Maksymovska, N. O. (2015). Socialna pedagogika dozvillia studentskoi molodi v informaciinomu suspitstvi [Social pedagogy of student youth leisure in the information society]. Pedagogika ta psyhologiia, 48, 119–129. [in Ukrainian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net