Проблеми молодіжного дозвілля в Україні та шляхи їх вирішення

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5333.057.01

Ключові слова:

молодіжне дозвілля, проблеми молодіжного дозвілля, шляхи вирішення проблем молодіжного дозвілля в Україні

Анотація

Узагальнено проблеми сучасного молодіжного дозвілля в Україні. Визначено роль людського чинника у формуванні і вирішенні проблеми сучасного молодіжного дозвілля. Розглянуто людський чинник крізь призму тріади: державні діячі (законотворці й управлінці) — фахівці (працівники сфери культури) — власне молодь з її світоглядом, ціннісними орієнтаціями, потребами й інтересами.

Розроблено рекомендації та конкретні пропозиції щодо вирішення проблем молодіжного дозвілля за напрямами «державне управління», «інформація» та «фінансування».

Біографії авторів

N. I. Kuchyna, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, кафедра культурології та музеєзнавства

E. V. Manelyuk, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

викладач, кафедра хореографії

Посилання

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Strategiju rozvytku derzhavnoi molodizhnoi polityky na period do 2020 roku» [Presidential Decree “On the Strategy for the Development of the State Youth Policy for the Period up to 2020”]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/532/2013. [in Ukrainian].

Babenko, Yu. A. (2015). Vilnyi chas і dozvillia ukrainskoi1 molodi v umovah novoi sociokulturnoi realnosti [Leisure and leisure of Ukrainian youth in the context of a new socio-cultural reality]. Retrieved from http//2008.dif.org.ua/ua/analit/rkjej. [in Ukrainian].

Maksymovska, N. O. (2015). Socialna pedagogika dozvillia studentskoi molodi v informaciinomu suspitstvi [Social pedagogy of student youth leisure in the information society]. Pedagogika ta psyhologiia, 48, 119–129. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-19

Номер

Розділ

Теорія та історія соціальних комунікацій