DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.47.104806

Інформаційно-аналітичний супровід освітньої підсистеми суспільства

O. M. Kobeliev

Анотація


Розглядаються сутність та особливості інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек в освітній підсистемі суспільства. Зазначається: сучасні тенденції розвитку висувають нові вимоги до людини, освіти, зокрема її змісту, що відіграє вирішальну роль у становленні кожної особистості. Ідеї, знання, технології змінюються швидше людського покоління. Констатується, що проблему накопичення і введення до загального обігу наукових баз знань можна вирішити за допомогою бібліотек, які за тисячолітню історію свого існування не лише накопичили значний обсяг інформації, але й набули безцінного досвіду її організації.


Повний текст:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net