DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.47.104797

Бібліотечно-інформаційні журнали в процесі професійної комунікацїї

H. V. Shemaieva, Y. O. Shevtsova

Анотація


Висвітлюються результати аналізу бібліотечно-інформаційних журналів США, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, що індексуються в міжнародній базі даних SCOPUS. Підкреслюється роль журналу як засобу посилення професійної комунікації. Надається характеристика за тематичною спрямованістю журналів, що користуються підвищеним попитом серед українських бібліотечних фахівців. Узагальнюються актуальні проблеми і напрями бібліотечної галузі, що є предметом дискусій на сторінках електронних бібліотечних журналів різних країн.


Повний текст:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net