Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 53 (2018) Роль знання в процесі організації бібліотечної діяльності Анотація   PDF
I. O. Davydova
 
№ 48 (2016) Роль наукової спадщини Ф. Р. Дунаєвського в розвитку менеджменту в Україні Анотація   PDF
H. V. Pshynka
 
№ 56 (2019) Роль публічних бібліотек Китаю в розвитку економіки знань Анотація   PDF
Cheng Yang
 
№ 56 (2019) Світові ринки інфокомунікаційних продуктів і послуг: стан і перспективи Анотація   PDF
G. G. Aseyev
 
№ 56 (2019) Сегменти наукового простору вченого і бібліотекаря кінця ХІХ — початку ХХ ст. М. В. Рязанцева Анотація   PDF
A. A. Shemayev, A. V. Shemayeva
 
№ 50 (2017) Сенека про роль філософії в самовихованні особистості Анотація   PDF
M. V. Diachenko
 
№ 51 (2017) Система електронно-документальної комунікації та інтернет Анотація   PDF
К. Yu. Redka
 
№ 48 (2016) Соціальні комунікації телевізійних програм гастрономічного спрямування Анотація   PDF
K. V. Hrubych
 
№ 56 (2019) Соціальна відповідальність засобів масової інформації: спроба концептуального обґрунтування Анотація   PDF
O. I. Romanyuk, I. P. Kovalenko
 
№ 54 (2019) Соціальна реклама як сфера інтересів українських науковців Анотація   PDF
V. O. Osaula
 
№ 54 (2019) Соціально-комунікаційна діяльність еліт: еволюція наукових поглядів у контексті розгляду тріади «влада (technai)» — «обчислення (logismos)» — «міра (metron)» Анотація   PDF
H. A. Verbytska
 
№ 48 (2016) Соціально-педагогічні аспекти підготовки менеджера Анотація   PDF
O. M. Khartsii, S. V. Lubenets
 
№ 52 (2018) Соціально-педагогічні рефлексії соціалізації іноземних студентів Анотація   PDF
N. O. Maksymovska
 
№ 47 (2015) Соціокомунікаційний вимір діяльності установ культури України в 1970–1980-ті рр. ХХ ст. Анотація   PDF
L. M. Voronova, N. S. Martemianova
 
№ 57 (2020) Соціокультурні особливості текстів про моду в українських ЗМІ Анотація   PDF
N. V. Dragan-Ivanets, V. V. Churevich
 
№ 56 (2019) Специфіка викладання навчальної дисципліни «Методика викладання спецдисциплін» Анотація   PDF
S. V. Syschenko
 
№ 53 (2018) Специфіка комплектування єгипетських колекцій музеїв Півдня України Анотація   PDF
A. A. Soshnikov
 
№ 50 (2017) Специфіка рекламної комунікації у видавничій сфері Анотація   PDF
T. D. Bulakh
 
№ 49 (2016) Стародруковані видання в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ — початку ХХІ ст. Анотація   PDF
M. B. Shatrova
 
№ 49 (2016) Стигматизація як один із засобів маніпулятивного впливу мас-медіа на аудиторію Анотація   PDF
M. V. Smyrnova
 
№ 51 (2017) Стратегічні завдання впровадження електронного судового діловодства в контексті Концепції розвитку електронного уряду в Україні Анотація   PDF
O. O. Vdovina
 
№ 47 (2015) Структурна характеристика соціально-ділової комунікації в професійній сфері Анотація   PDF
N. R. Barabanova
 
№ 48 (2016) Тема мандрування у філософсько-поетичних роздумах П. В’яземського Анотація   PDF
М. V. Dyachenko
 
№ 50 (2017) Тенденції розвитку дистанційного навчання в освітній системі США: педагогічний аспект Анотація   PDF
L. Ya. Filipova, O. V. Oliinyk
 
№ 52 (2018) Теоретичні засади дослідження туризму як соціокомунікаційного феномену Анотація   PDF
V. V. Perekheida
 
№ 48 (2016) Теоретичне осмислення рекламної комунікації у сфері книговидання та книгорозповсюдження Анотація   PDF
T. D. Bulakh
 
№ 50 (2017) Техногенна людина: антропологічні виміри Анотація   PDF
Z. M. Ostropolska
 
№ 55 (2019) Технології проектного менеджменту в документно-інформаційних установах Китаю Анотація   PDF
Hao Zhang
 
№ 53 (2018) Типологічна структура системи корпоративних видань Анотація   PDF
M. V. Komova
 
№ 50 (2017) Трансформаційні зміни інтернет-технологій та їх вплив на документну комунікацію Анотація   PDF
K. Yu. Riedka
 
№ 52 (2018) Трансформація відносин старої інтелігенції і влади під час Української революції в 1917–1921 рр. Анотація   PDF
V. M. Sheyko
 
№ 53 (2018) Трансформація та конвергенція в діяльності українських редакцій міжнародних радіостанцій Анотація   PDF
T. S. Hyrina
 
№ 48 (2016) Трансформація феномену книги та книжної культури в епоху постмодерну Анотація   PDF
I. A. Kurylenko
 
№ 49 (2016) Туризм як чинник міжкультурної комунікації Анотація   PDF
M. M. Zaitsevа
 
№ 56 (2019) У витоків вищої бібліотечно­інформаційної та культурологічно­мистецької освіти України (до 90­річчя з дня заснування Харківської державної академії культури) Анотація   PDF
V. M. Sheyko, N. M. Kushnarenko
 
№ 53 (2018) Упровадження медіаосвіти в освітній процес початкової школи Анотація   PDF
V. A. Melamed
 
№ 55 (2019) Упровадження спортивних РR-технологій для формування іміджу сучасного університету Анотація   PDF
V. P. Yaremenko
 
№ 51 (2017) Учительство й українська революція (1917–1921 рр.) Анотація   PDF
V. M. Sheyko
 
№ 52 (2018) Уявлення про «творчість» у рекламі: cередньовічна філософія та постмодерн Анотація   PDF
M. S. Myronov
 
№ 57 (2020) Фактори диверсифікації взаємин інтелігенції та влади України в першій половині 20-Х років ХХ століття Анотація   PDF
V. M. Sheyko
 
161 - 200 з 214 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>