Редакційна колегія


Шейко В. М., доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України, Харківська державна академія культури (головний редактор)
Кушнаренко Н. М., доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури (заступник головного редактора)

Серія: Соціальні комунікації

Асєєв Г. Г., доктор технічних наук, професор, Харківська державна академія культури;
Давидова І. О., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, Харківська державна академія культури;
Дубровіна А. А., доктор історичних наук, професор, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
Ельбесхаузен Х., доктор філософії, доцент, Королівська школа бібліотекознавства та інформатики Університету Копенгагена (Данія);
Кобелєв О. М., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, Харківська державна академія культури;
Кулешов С. Г., доктор історичних наук, професор, Інститут архівної справи та документознавства Держкомархіву України;
Лиман С. І., доктор історичних наук, професор, Харківська державна академія культури;
Лоренз Б., доктор філософії, доцент, Університет прикладних наук у галузі державного управління і правових питань (м. Мюнхен, Німеччина);
Лосієвський І. Я., доктор філологічних наук, доцент, Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка;
Мазур П., доктор педагогічних наук, професор, Державна вища професійна школа в Холмі (Польща);
Маркова В. А., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, Харківська державна академія культури;
Мотульський Р. С., доктор педагогічних наук, професор, Національна бібліотека Білорусі (Білорусь);
Петрова Л. Г., доктор педагогічних наук, професор, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
Потрашков С. В., доктор історичних наук, професор, Харківська державна академія культури;
Рижанова А. О., доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури;
Сенченко М. І., доктор технічних наук, професор, Книжкова палата України;
Соляник А. А., доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури;
Столяров Ю. М., доктор педагогічних наук, професор, Московський державний інститут культури, головний науковий співробітник Наукового центру досліджень книжкової культури Академвидавцентру "Наука" Російської академії наук (Росія);
Філіпова Л. Я., доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури;
Швецова-Водка Г. М., доктор історичних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет;
Шемаєва Г. В., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, Харківська державна академія культури;
Булах Т. Д., кандидат педагогічних наук, доцент, Харківська державна академія культури (відповідальний секретар)