Вісник Харківської державної академії культури

У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики та наук соціально-комунікаційного циклу.


ISSN 2410-5333 (print)

Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture

(Vìsnik Harkìvs’koï deržavnoï akademìï kul’turi)

Серія: Соціальні комунікації. 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-254 1Р від 26.12.2007 р.
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання із соціальних комунікацій


№ 50 (2017)

Зміст

Теорія та історія соціальних комунікацій

V. M. Sheiko, M. M. Kanistratenko, N. M. Kushnarenko
PDF
H. V. Shemaieva
PDF
O. Ye. Bukhtatyi
PDF
O. V. Kurban
PDF
M. V. Diachenko
PDF

Теоретико-методологічні засади книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства

B. Lorenz
PDF
O. M. Kobelev
PDF
K. S. Berezhna
PDF
H. M. Shvetsova-Vodka
PDF
Ye. M. Todorova
PDF
L. F. Trachuk
PDF
Y. O. Shevtsova
PDF
T. V. Sydorenko
PDF
I. M. Didenko
PDF

Документознавство та інформаційна діяльність

K. Yu. Riedka
PDF
K. S. Korniichuk
PDF
N. S. Kravets
PDF
O. M. Zabelina
PDF
L. Ya. Filipova, O. V. Oliinyk
PDF
O. M. Tur
PDF

Журналістика та засоби масової інформації

M. A. Khlibko
PDF
O. Romanyuk, I. Kovalenko
PDF
O. O. Kosachova
PDF
Yu. O. Sazonova
PDF
A. Ya. Kholod
PDF

Прикладні соціокомунікаційні технології

Z. N. Ostropolska
PDF
A. A. Sibiriakova
PDF
T. D. Bulakh
PDF
V. G. Pimenov
PDF