DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.47.104816

Інформатизація державного управління

V. Yu. Stepanov

Анотація


Розглянуто сучасні перетворення в економічній системі України, розвиток бізнесу і ринкових структур, необхідність ефективних і компетентних рішень, що супроводжуються збільшенням попиту на високу якість, де актуальність інформації можлива тільки на основі розвитку інформаційного суспільства. Обґрунтовується ідея про те, що комп’ютеризація бізнес-процесів є логічним етапом еволюції економічної системи суспільства. Підсумовано, що інформація розглядається як найважливіший фактор ресурсів, елемент економічного потен-ціалу регіональної економічної системи, яка має використовуватися ефективно для досягнення своїх цілей.


Повний текст:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net