DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5333.47.104813

Інформаційна культура майбутнього фахівця фізичної культури як складова освітніх технологій в умовах інформаційного простору

V. A. Stoyanov

Анотація


Розглядається інформаційна культура майбутнього вчителя фізичної культури в процесі професійного розвитку в умовах інформаційного простору. Розкривається роль створення інформаційного простору. Доведено, що інформаційна компетентність викладачів фізичної культури, їх готовність до впровадження сучасних інформаційних технологій у системі підготовки фахівців є однією з нагальних проблем освіти. Навчання та ґрунтовна підготовка фахівців нового покоління можливі тільки за допомогою сучасних методик, основаних на новітніх досягненнях інноваційних технологій. Удосконалення процесу фізичного виховання студентів на основі традиційних систем, без сформованої інформаційної культури, не може вирішити проблеми формування потреб у заняттях фізичною культурою. 


Повний текст:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1132 (Online), ISSN 2410-5333 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net